українська мова 5 клас

Номер 283

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Пізнать себе — то школа. неле..ка. 5К..ття мінливе, мов шв..дка ріка (П. Воронько). 2. А десь на гор..зонті дви..тять громи (П. Перебийніс). 3. Небо хмарне, во..ке, наче з вати (В. Сосюра). 4. Ле..кі тумани с.рпанками сонні долини вкр..вають (Леся Українка). 5. Багрець в..чірньої зорі палав, ми..тів, палахкотів (М. Бажан).
Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук,
який уподібнюється».
Поясніть значення стійких словосполучень сідати на легкий хліб; гострити кігті.
Вимовте їх відповідно до правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

1. Пізнать себе - то школа нелегка. Життя мінливе, мов швидка ріка 2. А десь на горизонті двигтять громи. 3. Небо хмарне, вогке, наче з вати. 4. Легкі тумани серпанками сонні долини вкривають. 5. Багрець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів. Сідати на легкий хліб - переходити на засоби для існування, здобуті без важкої праці, без великих, особливих зусиль; гострити кігті - хотіти, прагнути заволодіти ким-, чим-небудь, захопити когось, щось.