українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 286

Умова:

Від поданих слів за допомогою префікса без- утворіть слова протилежного значення. Слова запишіть парами.
Плановий, славний, хребетний, слізний, хмарний, платний, шумний.
Вимовте дібрані слова, дотримуючи правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

Плановий - безплановий, славний - безславний, хребетний - безхребетний,
слізний - безслізний, хмарний - безхмарний, платний - безплатний, шумний - безшумний.