українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 289

289

Умова:


Відповідь:

289


(стара версія 2013)Номер 289

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери.
1. І кожен росточок на гіло..ці грає зеленій (Є. Гуцало). 2. Довелося біло..ці гриб сушить на гілс.ці (А. Качан). 3. Хто витре Дюймово..ці сльози хустинкою голубою? (Г. Скірська). 4. Жупан - соро..ці не пара. 5. Жвавий, як рибка в рі..ці. 6. Нашій кіше..ці миші хвоста від'їли (Народна творчість).
Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».

 

ГДЗ відповідь:

1. І кожен росточок на гілочці грає зеленій. 2. Довелося білочці гриб сушить на гілочці. 3. Хто витре Дюймовочці сльози хустинкою голубою? 4. Жупан - сорочці не пара. 5. Жвавий, як рибка в річці. 6. Нашій кішечці миші хвоста від'їли.