ГДЗ українська мова Глазова

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 291

291

Умова:


Відповідь:

291


(стара версія 2013)Номер 291

Умова:

Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки дієслова.
1. Слово до слова, то й ... мова. 2. Де рибка ..., там вудку й закидай. 3. На чужому коні не наїздишся, на чужому добрі... .
4. Держися за гриву, бо за хвіст .... 5. Як топишся, то й за соломинку ....

Довідка. Ловиться. Зложиться. Схопишся. Не нахвалишся. Не вдержишся.
Прочитайте прислів'я, звертаючи увагу на правильну вимову дієслів.
Поясніть написання дієслів з не.

 

ГДЗ відповідь:

291