українська мова Глазова ГДЗ

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 292

292

Умова:


Відповідь:

292


(стара версія 2013)



Номер 292

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Виділені слова вимовте відповідно до правил орфоепії.
1. Крушімо зло в щоденній боро.. ьбі! (Т. Севернюк). 2. Гуде планета в буднях, як во..зал (Б. Олійник). 3. Навчай гро..ьбою тільки тоді, коли не можна про., ьбою. 4. Л..лека у соро..ці з полотна — немов косар (Є. Гуцало). 5. Усміхнеться д..тятко в п..лю..ці (В. Василашко).
Позначте в словах орфограму «літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».
Підкресліть слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Поясніть їхнє написання.
Роздивіться репродукцію картини сучасного українського художника Павла Волика. Доберіть до неї назву.

 

ГДЗ відповідь:

292