українська мова Глазова

Номер 297

Умова:

До поданих слів доберіть спільнокореневі, у вимові яких відбувається спрощення. Дібрані слова запишіть літерами та передайте звукописом.
Шелест, свист, цілість, вість, очистити, стелити.
Прочитайте дібрані слова відповідно до правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

297 1

297 2