Глазова українська мова 5 клас

(новий підручник за програмою 2018)

Вправа 300

300

Умова:


Відповідь:

Для усного виконання


(стара версія 2013)Номер 300

Умова:

Прочитайте текст мовчки, визначте його тему й головну думку.
Золота рибка
У невеличкій річечці зітхає вода. Над річкою ростуть дві тополі.
Давид часто приходить до цих тополь. Хлопець згадує, як на цьому місці він кошиком упіймав між корінням золоту рибку. Вона вмістилася в його дитячій долоні. Луска була блискуча та яскрава, наче зіткана з сонячного проміння.
Хлопець чекав, поки рибка заговорить людським голосом і розгорне перед ним чарівний світ казки. Але вона глипала отверділим ротом і нічого не казала. Рибка задихалася в руці хлопчика. Опуклим райдужним оком вона дивилася в чутливу душу дитини.
Тоді Давид опустив руку у воду. Рибка відчула волю, стрепенулася, завмерла, підвела червоні плавники й зникла в глибині.
І хоч золота рибка не заговорила до нього, але, певно, мала якісь чари, бо Давид запам'ятав її на все життя.
За М. Стельмахом.
Визначте в тексті слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Поясніть написання цих слів.
- Прочитайте текст уголос, дотримуючи правил орфоепії.
- Як ви розумієте вислів розгорнути чарівний світ казки?
- Поясніть вислови зітхає вода, райдужне око, дивитися в душу.
- Які типи мовлення поєднано в тексті? Прочитайте речення, у яких описано золоту рибку.
- Складіть план тексту, запишіть його.
- За планом напишіть переказ тексту.

 

ГДЗ відповідь:

Золота рибка. План.
1. Маленька річечка.
2. Золота рибка.
3. Рибка мовчала.
4. Давид відпустив рибку.
5. Пам'ять на все життя.
У маленькій річечці хлюпотить вода. Понад річкою ростуть дві тополі. Давид часто приходить сюди. Він згадує, як тут він кошиком упіймав золоту рибку. Вона була невеличка, з його дитячу долоню. Рибка вилискувала яскравою лускою, наче зітканою із сонячного проміння. Хлопець гадав, що рибка заговорить людським голосом і створить чарівний світ казки. Але вона хапала отверділим ротом повітря й мовчала. Рибка задихалася й опуклим райдужним оком зазирала в чутливу душу дитини. Тоді Давид випустив рибку у воду. Вона відчула волю, завмерла, підвела червоні плавники й зникла в глибині.
І хоч золота рибка так і не заговорила до нього, але все ж таки була чарівною, бо Давид запам'ятав її на все життя.