українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 308

Умова:

Перепишіть, у виділених дієсловах виділіть корінь. На місці крапок уставте пропущені літери, позначте в словах орфограму «літери е-і в коренях дієслів».
1. Спить, хоч з гармати стр..ляй. 2. Раз на рік і стара рушниця вистр..лює. 3. Не важко стр..ляти, але важко встр..лити (Народна творчість). 4. Пану Суботі стр..лила в голову шалена думка (Іван Франко). 5. Як стріль устр..лив у дівчину (Панас Мирний). 6. Запорожець вихопив з-за пояса пістоль і вистр..лив (М. Старицький).
Поясніть значення вислову як стріль стрельнув.
Відгадайте загадку: «Що за комаха на рушниці сидить? Скільки не стріляй - вона не злетить». Поясніть написання виділеного слова.

 

ГДЗ відповідь:

308