українська мова 5 клас

Номер 310

Умова:

Прочитайте, у кожному з дієслів визначте корінь. Які голосні звуки чергуються в коренях дієслів?
1. Внести у вуха - уносити у вуха. 2. Туман застелив очі - туманом застилає очі. 3. Завмерти серцем - завмирати серцем.
4. Вмерти зо сміху - вмирати зо сміху.

Які з поданих словосполучень стійкі? Розкрийте їхнє значення.

 

ГДЗ відповідь:

nemae