Глазова українська мова 5 клас гдз

Номер 312

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Чому я барвінком в гаю не ст..люсь? (Олександр Олесь).
2. Я візьму той рушник, прост..лю, наче долю (А. Малишко).
3. Будуть зорі вст..лати розложистий шлях (Леся Українка).
4. Спадав вечірній сутінок і тонув у темряві, що низ вст..ляла (І. Франко).
5. Ось луки оксамит зелений простилають (П. Куліш). 6. Коли стел..ться доріжка, козакові не до ліжка (Народна творчість).
Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Чому я барвінком в гаю не стелюсь? 2. Я візьму той рушник, простелю наче долю. 3. Будуть зорі встилати розложистий шлях. 4. Спадав вечірній сутінок і тонув у темряві, що низ встеляла. 5. Ось луки оксамит зелений простилають. 6. Коли стелеться доріжка, козакові не до ліжка.
Речення, ускладнені однорідними членами: 2,4.