українська мова 5 клас

Номер 315

Умова:

Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери о-а в коренях дієслів». Написання літер о-а в коренях дієслів поясніть відповідним правилом.
1. Мамо, світяться мальви, їх вітри не зламали (П. Перебийте).
2. Я не ломивсь ні в які двері, неправді я не бив чолом (Є. Гуцало).
3. Швидко голочка тікає, нитка нитку доганяє (І. Кульська). 4. Вітер в небі за хмарами гониться (В. Симоненко).
Визначте складні речення, поясніть у них розділові знаки.
Поясніть пряме й переносне значення вислову ломитися в двері. У якому із цих значень ужито словосполучення в поданому реченні?

 

ГДЗ відповідь:

315 1

315 2