українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 320

Умова:

Перепишіть, подані в дужках слова ставлячи в потрібній формі. Назвіть звуки, які чергуються. Поясніть чергування.
1. В мого (рід) сто (дорога), сто століть у мого (рід) (І. Драч). 2. Живе од (корінь) калина так само, як народ од слова «рід» (М. Малахута). 3. На обрії (Київ) сходить вишнева зоря (Л. Забашта). 4. Туристи в захопленні від музеїв (Львів) (3 газети).
5. Хмарина тінь згубила в (ячмінь) (Г. Коваль),

Визначте слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте ці значення.

 

ГДЗ відповідь:

320