українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 325

Умова:

Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери.
Веч..ріє, пов..черяти, Чернівці, ч..рний, ч..тири, ч..твер, ш..рсткий, ш..рсть.
Позначте в словах орфограму «літери е-о після ж, ч, ш, щу коренях слів». Розкрийте значення японського прислів'я «Найблідіше чорнило краще за гарну пам'ять». У відповіді вживайте слово й словосполучення чернетка, чорновий варіант роботи.

 

ГДЗ відповідь:

325