Глазова українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 329

Умова:

Доберіть до поданих слів синоніми (близькі за значенням слова), у коренях яких були б [е] або [о] після шиплячих приголосних. Слова запишіть парами.
Лоб, квартет, правдивий, зникати, вихований, тліти.
Довідка. Щезати, чемний, четверо, жевріти, чоло, чесний
У дібраних словах позначте орфограму «літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів».

 

ГДЗ відповідь:

Лоб - чоло, квартет - четвірка, правдивий - чесний, зникати - щезати, вихований - чемний, тліти - жевріти.