домашня робота Глазова 5 клас українська мова

Номер 338

Умова:

Перепишіть прислів'я. У виділених словах визначте корені. Доберіть спільнокореневі слова з чергуванням [і]-[о] або [і]-[е], запишіть ці слова в дужках після виділених слів.
1. Язик без кісток - що хоче, лопоче. 2. Лагідні слова роблять приятелів, а сердиті творять ворогів. 3. Гість рідко буває, та багато бачить. 4. У чоловіка є три друга: батько, мати та вірна жінка. 5. Що від кішки народиться, те мишей ловитиме.
6. Один кіл плота не вдержить.

Поясніть написання слів із таким чергуванням, позначте в них орфограму «літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів». Визначте речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

338 1

338 2