Глазова решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 344

Умова:

Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком.
1. Україна моя починається там, де доля моя усміхається (П. Осадку к). 2. Зг..нуть наші воріженьки, як роса на сонці (П. Чубинський). 3. Немає г..ршої покути, як в ріднім краї носить пута (Народна творчість). 4. Спільні всім нам г..дність і мета (М. Доленго). 5. Над усе - ч..стота душі (М. Самійлен-ко). 6. Добра віра, праця щ..ра нам наблизять слушний час (М. Вороний).
Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте це значення. Позначте в словах орфограму «літери и-і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів», обґрунтуйте написання слів відповідним правилом.
Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).

 

ГДЗ відповідь:

344