Глазова українська мова 5 клас

Номер 346

Умова:

Прочитайте мовчки. Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті. Усно перекажіть текст, завершивши його самостійно складеними за поданими тезами розгорнутими роздумами.
Як голуб навчався
Якось голуб попросив дрозда, щоб той навчив його гніздо вити. Дрізд прилетів і взявся до роботи. Не встиг він і кілька соломинок покласти, як голуб злетів у недовите гніздо і ну вертітися й приказувати:
- Умію, умію, умію. Дрізд образився й каже:
- Як сам умієш, чого мене кликав? - і полетів собі геть.
Так голуб і не навчився гніздо вити, тому що... .
А дрізд не схотів більше голуба вчити, через те що... .
За мотивами народної казки.
У кожному із роздумів укажіть тезу, доказ і висновок.
Яке почуття пережив, на вашу думку, дрізд? Які почуття охопили голуба?
Розкажіть, чого навчає казка.
Витлумачте значення слів самовпевненість та марнославство. Перевірте себе за Тлумачним словничком.

 

ГДЗ відповідь:

nemae