українська мова 5 клас

Номер 348

Умова:

Прочитайте. Вимовте приголосні звуки, які чергуються в кожній з утворених пар слів.
Пбдруга - подрузі; рука - у руці; муха - на мусі; подяка - подяці, кожух - у кожусі.

 

ГДЗ відповідь:

nemae