українська мова 5 клас

Номер 353

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Груша цвіте, наче скупана в моло.Л (Є. Гуцало). 2. Проснулась на стрі.Л лелека, дивиться чуло кругом (В. Сосюра). 3. У лепе.л сховався шерех (М. Малахута). 4. Хто це руки лама в завірю..і? (В. Сосюра). 5. Конюшина падає під ноги, в ту..і клонить голови червоні (М. Рильський). 6. Життя в труді й напру..і проліта (Д. Луценко).
Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Позначте в цих словах орфограми та поясніть їхній правопис.
Укажіть речення, ускладнені однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Груша цвіте, наче скупана в молоці. 2. Проснулась на стрісі лелека, дивиться чуло кругом. 3. У лепесі сховався шерех.
4. Хто це руки лама в завірюсі? 5. Конюшина падає під ноги, в тузі клонить голови червоні. 6. Життя в труді й напрузі проліта.

Речення, ускладнені однорідними членами: 2, 5, 6.