українська мова Глазова ГДЗ

Номер 367

Умова:

Перепишіть, вибираючи з дужок літери.
Судження (у, в) прислів'ях (і, й) приказках висловлюються здебільшого (у, в) вигляді серйозних формулювань. Та найбільшою любов'ю (і, й) повагою користуються вислови дотепні. (У, в)міння поставитися до своїх труднощів із гумором є ознакою морального здоров'я народу.
Український гумор вважають м'яким (і, й) добродушним. Навіть грубувате слівце (у, в)країнець (у, в)міє делікатно пом'якшити (і, й) замінити натяком.
З посібника.
Значення виділених слів з'ясуйте за Тлумачним словничком.
Як ви розумієте вислів моральне здоров'я народу?
Які почуття народні прислів'я викликають у вас? Звіртеся зі Словничком почуттів.
Прочитайте записане, дотримуючи правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

Судження в прислів'ях і приказках висловлюються здебільшого у вигляді серйозних формулювань. Та найбільшою любов'ю й повагою користуються вислови дотепні. Уміння поставитися до своїх труднощів із гумором є ознакою морального здоров'я народу.
Український гумор вважають м'яким і добродушним. Навіть грубувате слівце українець уміє делікатно пом'якшити й замінити натяком.