українська мова 5 клас

Номер 368

Умова:

Прочитайте. Словосполучення якої з колонок вимовляються легше і звучать милозвучніше? Чому?
Працею згрієшся    Працею зігрієшся
Написав знову       Написав ізнову
Трапилось з мною  Трапилось зі мною
Відбулось з ним     Відбулось із ним
   
Як ви розумієте вислів милозвучність мови? Чим пояснюють милозвучність української мови?
Яка роль у милозвучності мови належить чергуванню звуків? Відповідь проілюструйте прикладами з вправи.

 

ГДЗ відповідь:

nemae