українська мова Глазова ГДЗ

Номер 370

Умова:

Перепишіть, вибираючи з дужок префікс. Свій вибір поясніть.
(З, зі)штовхнути, (з, зі)граність, (з, зі)стригати, (з, зі)гнутий, (з, зі)скочити, (з, зі)рвати, (з, зі)в'янути, (з, зі)псувати, (з, зіщулений, (з, зі)шкребти, (з, зі)тхнути, (з, зі)стрибнути.
Поясніть значення стійких словосполучень зійшло з рук, зігнути у баранячий ріг. Поясніть уживання префікса зі- в дієсловах.

 

ГДЗ відповідь:

Зіштовхнути) зіграність, зістригати, зігнутий, зіскочити, зірвати, зів'янути, зіпсувати, зіщулений, зішкребти, зітхнути, зістрибнути.
Зійшло з рук - пройшло безкарно, залишилося без поганих наслідків;
зігнути у баранячий ріг - примусити кого-небудь бути сумирним, покірним.