Глазова українська мова 5 клас

Номер 371

Умова:

Перепишіть прислів'я, додаючи на місці крапок префікс з- або зі.
1. Як не вклонишся, то ягідки не ..рвеш. 2. Гарне створити важко, а ..псувати легко. 3. Поки не впрієш, доти не ..грієшся.
4. Хитку лозину і снігур ..гне, а міцну й лісоруб не подужає. 5. Зробив на п'ятак, а ..псував на гривню. 6. За один раз дерево не ..тнеш. Розкрийте значення останнього прислів'я. У відповіді вживайте слова зізнатися, зітхати, зіпсувати (у потрібній формі).

 

ГДЗ відповідь:

1. Як не вклонишся, то ягідки не зірвеш. 2. Гарне створити важко, а зіпсувати легко. 3. Поки не впрієш, доти не зігрієшся.
4. Хитку лозину і снігур зігне, а міцну й лісоруб не подужає. 5. Зробив на п'ятак, а зіпсував на гривню. 6. За один раз дерево не зітнеш.