українська мова 5 клас

Номер 373

Умова:

Перепишіть. Позначте в словах орфограму «літери з-с у префіксі з-(с-)». Виділені слова передайте звукописом.
1. Я зриваю полин у долині над самим Дністром (В. Горлей). 2. Хортице! В тобі легенди сховані (М. Тягун). 3. Задивилася хмарка на сонце і вся зчервоніла (М. Вороний). 4. А вітер хмари позганяв, шугне на землю зараз злива (Т. Угрин).
5. Зачарований вечір спливає у ніч (В. Якубенко). 6. Місяць над світом пахучим срібне обличчя схилив (В. Сосюра).

Визначте речення, ускладнене звертанням. Поясніть у ньому розділові знаки.
Визначте складне речення, підкресліть у ньому всі члени речення.
Укажіть слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

 

ГДЗ відповідь:

373