Глазова українська мова 5 клас

Номер 374

Умова:

Перепишіть прислів'я, додаючи на місці крапок префікс з- або с-.
1. Усяке діло ..долаєш терпінням. 2. Вище себе не ..кочиш. 3. Мала мурашка, а гори ..точує. 4. Добре ..шиті чоботи добре й носяться. 5. Доки дійде, молоко ..кисне. 6. З чужого коня і посеред болота ..садять. 7. Сто раз пошкодуєш, що ..казав, і лише раз, що ..мовчав.
Визначте прислів'я, протилежні за змістом. Яке з них ви вважаєте правильним? Чому?
Прочитайте речення відповідно до правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

1. Усяке діло здолаєш терпінням. 2. Вище себе не скочиш. 3. Мала мурашка, а гори сточує. 4. Добре зшиті чоботи добре й носяться. 5. Доки дійде, молоко скисне. 6. З чужого коня і посеред болота зсадять. 7. Сто раз пошкодуєш, що сказав, і лише раз, що змовчав.
Прислів'я, протилежні за змістом: 1, 2.