українська мова 5 клас

Номер 376

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та вибираючи з дужок префікси. Позначте в словах орфограму «літери з-с у префіксі з-(с-)».
1. (З, с)др..гнувся дуб, збудилася зо сну осика тр..петлива (Б.Лепкий). 2. (З, с)трушу..ться сад, як парасолька
(Л. Костенко).

3. Оксамитові з..лені в став (з, с)х..лились бер..ги (Б. Грінченко).
4. На землю по зоряних (з, с)ходах задуманий вечір (з, зі)йшов (В. Сосюра). 5. (З, с)марніє день, (з, зі)щуляться б..рези, замре коріння в сизій м..рзлоті (Л. Костенко). 6. Може, стежку до тебе десь хр..щатий барвінок (з, с)ховав? (Д. Луценко).
Визначте складні речення, підкресліть у них усі члени речення.
Зробіть синтаксичний розбір останнього речення (усно).
Які українські народні казки вам подобаються? За фотографією підготуйте розповідь «Мелодії українських казок». Уживайте слова з префіксами з-, с-.

 

ГДЗ відповідь:

376