українська мова 5 клас

Номер 380

Умова:

Перепишіть, уставляючи на місці крапок префікси роз-, без-. Позначте в словах орфограму «літера з у кінці префіксів роз-, без-».
..горнути, ..шукати, ..сідлати, ..хмарний, ..чесний, ..секрети-ти, ..цвітання, ..кінечний, ..пам'ятний, ..цементний, ..хребетний, ..щебетатися, ..чарований, ..сумнівний, ..хитрісний, ..хлюпати.
Розкрийте значення стійких словосполучень розжувати ідо рота вкласти; розсипатися бісером. Уведіть їх до самостійно складених речень. Вимовте речення, дотримуючи правил орфоепії.

 

ГДЗ відповідь:

380