ГДЗ Глазова українська мова 5 клас

Номер 381

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери та розставляючи розділові знаки.
1. Ро..пались кайдани м..нула з..ма розвіялись хмари ро..-танула пітьма (Олександр Олесь). 2. Кол.лпися калинонько колишися з..леними л..сточками ро..пишися сонячними променями ро..малюйся з дужим вітром буйнесен..ким ро..цілуйся (Марійка Підгірянка). 3. Викурюй із себе все погане слабодухість бе..хр..бетність і бе...пам'ятство! (Р. Доценко).
Передайте звукописом виділені слова.
Поясніть уживання розділових знаків.
Зробіть усний синтаксичний розбір останнього речення.

 

ГДЗ відповідь:

381