українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 383

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Р6..квіта й добрішає душа (Д. Луценко). 2. Усмішка материне.. ка світ ро..веснює (В. Сторожук). 3. Зоря в траві ро..сипала дукати (В. Сосюра). 4. Тр..вожит. .ся птиця у плавнях бе..сонних (М. Стельмах). 5. Юне віття на сивих розшумілось д..ревах (М. Рильський). 6. Щось чисте й бе..захисне чути в пр..роді (М. Клочко).
Позначте в словах усі вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

383