українська мова 5 клас

Номер 385

Умова:

Перепишіть слова, вибираючи з дужок префікси. Свій вибір поясніть.
(Роз-, розі-)слати, (роз-, розі-)гнутись, (роз-, розі-)спаний, (роз-, розі-)граш, (роз-, розі-)злити, (роз-, розі-)мкнений, (роз-, розі-)рвання, (роз-, розі-)чхатися, (роз-, розі-)іскрювати.
Розкрийте значення стійких словосполучень розім'яти кістки, розірвати на шматки.

 

ГДЗ відповідь:

Розіслати, розігнутись, розісланий, розіграш, розізлити, розімкнений, розірвання, розічхатися, розіскрювати. Розім'яти кістки - за допомогою рухів, зміни положення тіла позбуватися відчуття втоми, скутості, оніміння суглобів; розривати на шматки - звертатися до когось із проханням, дорученням тощо, не даючи й хвилини спокою.