ГДЗ українська мова Глазова

Номер 392

Умова:

Подані слова поставте в такій формі або доберіть до них спільно кореневі, що містять буквоспо л учення йо або ьо.
Дібрані слова запи шіть, поясніть їхнє написання (усно).

Синій, край, пень, сім, лід, воювати, бій, рубець, колір
Позначте в словах орфограму "буквосполучення йо, ьо".

 

ГДЗ відповідь:

392