ГДЗ домашня українська мова 5 клас Глазова

Номер 393

Умова:

Запишіть слова в дві колонки, уставивши буквосполучения йо або ьо.
Дз..б, брон..вик, баталь..н, во..вничий, т..хкати, медаль..он, с.мий, зверхн..о, Андрі..вич, з..мка, га..ок, сл..за, Солов..ов, Мурав..в, ма..нез.

 

ГДЗ відповідь:

1. дзьоб, броньовик, тьохкати, сьомий, зверхньо, сльоза.
2. батальйон, войовничий, медальйон, Андрійович, зйомка, гайок, Соловйов, Муравйов, майонез.