українська мова 5 клас

Номер 397

Умова:

Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Позначте в словах орфограму «знак м'якшення».
1. Кожний молодец., на свій взірец... 2. Наш господар молоден..кий, під ним коник воронен..кий. 3. Без гет..мана війс.ко гине. 4. Несун., носа до чужого проса. 5. Бджола летит.., де мед пахтит... 6. Хто в темряву дивиться, той од світла кривиться.
Виділені слова передайте звукописом.
Поясніть уживання знака м'якшення відповідними правилами.

 

ГДЗ відповідь:

397