українська мова Глазова гдз

Номер 399

Умова:

Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою су фікса -ськ-. Слова запишіть парами, суфікси виділіть.
Дніпро, Україна, Чернігів, Польща, учень, школяр, учитель, професор, місто, село,
Позначте в словах орфограму «знак м'якшення». Поясніть написання слів.

 

ГДЗ відповідь:

399 1

399 2