українська мова 5 клас

Номер 403

Умова:

Перепишіть, подані в дужках іменники ставлячи в потрібній формі.
1. На (квітонька) бджілка спивала росу (І. Кульська). 2. Прийшла зима люта, а (сосонка) байдуже! (Олена Пчілка). 3. Висить зоря на срібній (павутинка) (Л. Закордонець). 4. Ніде нема порадоньки (голівонька) бідній! (Ю. Федькович). 5. Понад Дніпро гуде метро, і (рибонька) не спиться (І. Малкович).

 

ГДЗ відповідь:

1. На квітоньці бджілка спивала росу. 2. Прийшла зима люта, а сосонці байдуже! 3. Висить зоря на срібній павутинці.
4. Ніде нема порадоньки голівоньці бідній! 5. Понад Дніпро гуде метро, і рибоньці не спиться.