Глазова українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 404

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставляючи, де потрібно, знак м'якшення.
1. Зроду бравий запорожец., ні сл..озинки не пролив (Я.Щоголів). 2. Ой джуро мій молодесен..кий, подай мені лучок тугесен..кий! (Народна творчість). 3. Чи в нас нема коней на степах широких, чи вугол.. у люл..ці погас? (С. Руданський).
4. Доля куєт..ся у боротьбі, дужий не гнет..ся, гнут..ся слабі (М. Вороний). 5. Козак - душа не вередлива, він у пеклі не мерзне, в ополон..ці не пріє. 6. У спіл..ці з друзями й братами ти долю викував свою (М. Рильський).

Позначте в словах вивчені орфограми.
Зробіть синтаксичний розбір першого речення (усно).

 

ГДЗ відповідь:

404