Глазова решебник українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 409

Умова:

Перепишіть, уставляючи, де потрібно, знак м'якшення.
1. І народжуют.. пісні серця струни голосні (В. Сосюра). 2. Ювеліри - не митці, обточують камін..ці, і на той камін..чик падає промін..чик (Наталка Поклад). 3. А горобці в ал..тан..ці тан..цюют.. вран..ці тан..ці (Г. Бойко). 4. Ось відпочинете в моїй хатин..ці, у мене є тут для вас гостин..ці! (Н. Забіла). 5. Чим біл..ше знаєш.., тим біл..ше можеш.. (Е. Абу).
Як ви розумієте зміст останнього речення? Розкажіть про це, уживаючи дієслова читаєш, слухаєш, міркуєш.

 

ГДЗ відповідь:

1. І народжують пісні серця струни голосні. 2. Ювеліри - не митці, обточують камінці, і на той камінчик падає промінчик.
3. А горобці в альтанці танцюють вранці танці. 4. Ось відпочинете в моїй хатинці, у мене є тут для вас гостинці! 5. Чим більше знаєш, тим більше можеш.