українська мова 5 клас

Номер 410

Умова:

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки та вставляючи, де потрібно, знак м'якшення.
1. Ти знов оживаєш., надіє! (І. Франко). 2. Ти починаєш., все спочатку коли об труднощі спіткнеш..ся (О. Радішевська).
3. Пісня завмирає пісня погаса (М. Рильський). 4. Сип., вогнями ніч..ко сип., вогнями! (М. Гурець).
5. Ви ростіт.. дубочки різ. .блені листочки! (Г. Бойко). 6. Ромашко моя вечорова не хмар..ся! Усе промине (П. Перебийте).

Поясніть уживання розділових знаків.
Позначте в словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

410