українська мова 5 клас

Номер 412

Умова:

Прочитайте подані парами слова. Які звуки позначаються виділеними в кожному слові сполученнями букв? М'якими чи твердими є приголосні? Один чи два звуки позначає в кожному слові буква я?
Свято - дев'ять, вдячність - під'язичний, буряк - бур'ян.
Зробіть висновок: для чого вживають апостроф?

 

ГДЗ відповідь:

nemae