українська мова Глазова гдз

Номер 420

Умова:

Перепишіть слова, позначте в них орфограму «подвоєні літери». Розберіть слова за будовою. На межі яких частин слова збігаються звуки в кожному зі слів?
Беззвучний, оббігти, законний, щоденник, розрісся, юннат, спеццех, піввікна.

 

ГДЗ відповідь:

420