Глазова українська мова 5 клас ГДЗ

Номер 424

Умова:

Перепишіть. Позначте в словах орфограму «подвоєні літери». Подвоєння літер у словах поясніть відповідним правилом. Відповідь побудуйте у формі роздуму за схемою:
1. Переливається намисто понаддніпрянських ліхтарів (М. Рильський). 2. Плаче небо важкими дощами, віддзеркалює чорний асфальт (О. Буднікова). 3. «Хто там?» - донісся з хати голос (Панас Мирний). 4. Безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись (Леся Українка). 5. Мить ця теплим сміхом віддзвенить (Н. Диб'як).
Укажіть слова, ужиті в переносному значенні. Розкрийте це значення.
Визначте речення з прямою мовою, поясніть у ньому розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

424