українська мова 5 клас

Номер 428

Умова:

Перепишіть. Виділені слова розберіть за будовою. Поясніть написання цих слів.
1. У сонне криштальнеє море вдивляється рання зоря (Дніпрова Чайка). 2. В снах віддзеркалена турбота денна (В. Малишко). 3. Сіється дощик невпинний, осінній (Дніпрова Чайка). 4. Розрослися тополі, роззеленілись (Олесь Гончар).
5. Високо і густо розрісся вишник (І. НечуиЛевицькии). 6. Горою нісся тихий спів (Д. Загул).

Позначте в словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

428