Глазова решебник українська мова гдз 5 клас

Номер 431

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Пл..не в слово моє т..чія не..кінчен..ої річеньки-мови (П. Перебийте). 2. Перемагай себе сьогодні, і будеш нездоланний завтра (О. Довгий). 3. Круча ..пускалась до бер..га ш..рочен..ими уступами (А. Мороз). 4. А невблаганний час м..нав і все судив нещадно (М. Луків).
Позначте в словах вивчені орфограми.

 

ГДЗ відповідь:

431