українська мова 5 клас

Номер 438

Умова:

Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Визначте відмінок і число виділених іменників.
1. Холодний віт..р осінню дихнув (Т. Севернюк). 2. Посріблені ліси окуталися тін..ю (М. Рильський). 3. Ліс поріс в..сокою напорот..ю (А. Пашкевич). 4. Задзвонять мід.ло труби лунко (Т. Ви-шпгалюк). 5. Плаче стріла за ціл.ло, вечір кличе світан. .я (Ф. Гарсіа Лорка). 6. Не звикнуся з чужою рол..ю (Т. Майданович).
Позначте в словах орфограму «подвоєні літери».
Поясніть значення стійких словосполучень ввійти в роль; вийти на перші ролі; помінятися ролями.

 

ГДЗ відповідь:

1. Холодний вітер осінню (Op. в, одн.) дихнув. 2. Посріблені ліси окуталися тінню (Ор. в, одн.). 3. Ліс поріс високою папороттю (Ор. в, одн.). 4. Задзвонять міддю (Ор. в, одн.) труби лунко. 5. Плаче стріла за ціллю (Ор. в, одн.), вечір кличе світання. 6. Не звикнуся з чужою роллю (Ор. в, одн.).
Увійти в роль - звикати до своїх обов'язків, до свого становища; вийти на перші ролі - стати найкращим, досягти успіху; помінятися ролями - одному стати на місце іншого.