Глазова українська мова 5 клас

Номер 440

Умова:

Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі іменники.
1. Сила зі ... не зрівняється. 2. Не пишаються ... та ... . 3. Як поженешся за ..., втратиш на якості.
4. Навіть гори здолаєш ... . 5. Гарне діло завжди одізветься ....

Довідка. Бідність, скнарість. Користь. Кмітливість. Кількість. Наполегливість.

 

ГДЗ відповідь:

1. Сила з кмітливістю не зрівняється. 2. Не пишаються бідністю та скнарістю. 3. Як поженешся за кількістю, втратиш на якості. 4. Навіть гори здолаєш наполегливістю. 5. Гарне діло завжди одізветься користю.