українська мова Глазова ГДЗ

Номер 442

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
1. Пригорнись до мене, слово, коли щира л..ється мова (Л. За-башта). 2. В борін..і досягається мета (П. Воронько).
3. Далеким зарубіжжям зветься для нас земля за океаном (В. Дворвцька). 4. Біля хати стояли обнизані ґудзиками насін..я височен.л мальви (М. Стельмах). 5. Зупини коня, не мчи навман..я! (В. Ганулич). 6. Найдовшу тривалість життя серед усіх с.авців має слон (З підручника),

Визначте речення, ускладнені звертанням та однорідними членами, поясніть у них розділові знаки.

 

ГДЗ відповідь:

1. Пригорнись до мене, слово, коли щира ллється мова. 2. В борінні досягається мета. 3. Далеким зарубіжжям зветься для нас земля за океаном. 4. Біля хати стояли обнизані ґудзиками насіння височенні мальви. 5. Зупини коня, не мчи навмання! 6. Найдовшу тривалість життя серед усіх ссавців має слон.