українська мова 5 клас

Номер 443

Умова:

Слова з подвоєнням літер через збіг запишіть у першу колонку, слова з подвоєними літерами на позначення подовження м'яких приголосних - у другу.
Туманний, колосся, піддатливий, враження, соління, роззброєний, передосінній, піддашок, покоління, спросоння, Полісся, щебетання, запасся, маззю, тінню, донісся.
Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

 

ГДЗ відповідь:

І. Туманний, піддатливий, роззброєний, передосінній, піддашок, донісся, запасся

443