Глазова українська мова 5 клас

Номер 450

Умова:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери.
Снтаксис, пунктуація, р..тор..ка, д..зайнер, д..агноз, ком..кс, кандидат, сп..кер, пр..нтер, ш..рма, х..рург, реж..сер, кор..дор, в..за, еф..р, кл..п, магн..т, бр..гант..на, дев..з.
Позначте в словах орфограму «літери и-і в іншомовних словах».
Спробуйте пояснити значення виділених слів. Звіртеся з тлумачним словничком.

 

ГДЗ відповідь:

450

Дизайнер - фахівець із дизайну. Кліп - відеосупровід естрадного номера,
складений з окремих кадрів або кінофрагментів.