ГДЗ домашня українська мова 5 клас Глазова

Номер 461

Умова:

Перепишіть слова, на місці крапок уставляючи апостроф або знак м'якшення.
Прем..єра, біл..ярд, Рив..єра, міл..ярд, кутюр..є, конферансе, п..єдестал, дос..є, ад..ютант, ател..є, Н..ютон, порт..єра, Мол..єр, прем..єр, Кордил..єри.
Поясніть написання великої літери.

 

ГДЗ відповідь:

Прем'єра, більярд, Рив'єра, мільярд, кутюр'є, конферансьє, п'єдестал, досьє, ад'ютант,
ательє, Ньютон, портьєра, Мольєр, прем'єр, Кордильєри.