ГДЗ українська мова Глазова

Номер 467

Умова:

Перепишіть, уставляючи, де потрібно, літеру.
Ап..етит, кол.-ектив, ал..ея, пан..а, хок..ей, ван..а, басейн, сирок..о, масаж, каса, клас, ман..а, Калькутта, Філіппіни, Голландія, Марок..о, Ізабел..а, Жан..а, Мюл..ер, Хок.лнс.
Позначте в словах орфограму «подвоєні літери в іншомовних словах».

 

ГДЗ відповідь:

467